Загрузить фото в альбом

Фотоальбом г. Бурштын | Фотографий: 19

г. Бурштын, панорама
Бурштынская ТЭС
Школа и костел 1917, г. Бурштын
Дворец князя Яблонского, 1911 г.
г. Бурштын, начало XX в.
Вид на Бурштынский храм
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын  с высоты
г. Бурштын с высоты
г. Бурштын, панорама